https://se.movember.com/?home

DET ÄR DÄRFÖR VI VIDTAR ÅTGÄRDER.

The Movember Foundation är den enda välgörenhetsorganisationen som fokuserar på mäns hälsa globalt, året runt. De jobbar för att komma till rätta med några av de största hälsoproblem som män står inför: prostatacancer, testikelcancer, mental ohälsa och självmord.

De vet vad som fungerar för män och hur vi ska hitta och finansiera den mest banbrytande forskningen som får både lokal och global genomslagskraft. De får inga statliga bidrag, vilket innebär att de kan ifrågasätta nuvarande metoder och snabbare investera i det som fungerar. I 15 år har de finansierat mer än 1 200 projekt kring mäns hälsa runt om i världen.