Är du en kille mellan 22-38 som vill gästa en klubb i en helt fantastisk organisation? Ta kontakt med Round Table i din stad. Du kommer inte att ångra dighttps://roundtable.se

https://roundtable.se

Round Table grundades i England 1927 av Louis Marchesi, en 28-årig rotarian i Norwich Rotaryklubb. Han upplevde att yngre män ofta hade svårt att yttra sig fritt i äldres närvaro. Han kände sig ensam i sin åldersklass och att det var svårt att få kontakt med jämnåriga utanför sitt yrke. Han saknade även den naturliga kamratskapen från skola och militärtjänst. Därför beslutade Louis Marchesi att bilda en självständig rörelse för unga män efter Rotaryprincipen.

Den 14 mars 1927 stiftade han den första klubben i Norwich och från de brittiska öarna spred sig Round Table vidare till Danmark. De första klubbarna i Sverige bildades i Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Kristianstad. Idag består Round Table Sverige av 155 klubbar och drygt 2.300 medlemmar. Internationellt består Round Table av drygt 2.700 klubbar, mer än 31 500 medlemmar i 50 länder!

Namnet Round Table kommer från myten om kung Artur och hans riddare. I rådslag satt de vid ett stort ekbord. Detta var runt för att ingen skulle känna sig förmer än de andre. Alla RT-logos över världen utgår från samma runda symbol. Designen har hämtats från det bord som är upphängt på en vägg i stora salen i slottet i engelska Winchester, alldeles intill Winchester Cathedral.

Vi utgör den svenska grenen av den globala sällskapsklubben Round Table International, med 51 medlemsländer. Round Table Sverige har drygt 2.300 medlemmar från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. RT 1 i Helsingborg chartrades den 30 december 1943 och en riksorganisation med 6 klubbar bildades 1947. Idag finns RT-klubbar i de flesta av våra små och medelstora städer och samhällen. Sammanlagt är de idag 152 stycken, numrerade i ordning sedan starten 1943.

12 DISTRIKT

RTS är indelat i 12 distrikt som varje verksamhetsår håller distriktsmöte (DM). Inom varje distrikt väljer klubbarna under mars månad en distriktsordförande (DO) för följande verksamhetsår. Dessa tolv DO bildar huvudstyrelsen (HS) för RTS, tillsammans med RTS presidium. Denna organisationsform gör att de 12 distriktsordförandena utgör en naturlig länk mellan huvudstyrelsen och de individuella klubbarna.

Ett riksomfattande ordförandemöte (ROM) genomförs sedan 1989 varje år under en weekend i augusti månad. Samtliga klubbordförande kallas till en så kallad ”kick off” innehållande såväl information som ordförandeutbildning.

152 RT-KLUBBAR

De svenska RT-klubbarna har mellan 12 och 25 medlemmar. Män mellan 22 och 40 år som anammar, stödjer och aktivt verkar för Round Tables idéer kan väljas in som medlemmar. Varje klubb väljer en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Valet äger rum varje år vid ett valmöte före den 15 april. De flesta klubbar väljer också en internationell kontaktman för att upprätthålla och stödja internationellt utbyte. En enskild medlem får inte sitta i klubbstyrelsen mer än två år i följd. Efter två år måste han avstå från styrelseposter i minst ett år. Ingen medlem får vara ordförande mer än ett år i samma klubb. Dessa regler avser att aktivera samtliga medlemmar och att sprida ansvaret inom klubben.

Old Tablers Sverige, som är en del av 41 International, är en organisation för tidigare medlemmar av Round Table Sverige som blivit Past Members (PM). För en medlemsavgift på för närvarande 500 kronor (16/17) skapas unika möjligheter för medlemmar i Old Tablers att vara mer eller mindre aktiva. Skillnaden mellan Past Member (PM) och Old Tabler (OT) är att alla RT-bröder blir PM då man fyller 40. OT blir man om man aktivt väljer att vara medlem i OTS.